tuyhoalandpy@gmail.com
0977 943 820 (Mr.Vinh) 0905.178.720 (Mr.Hoàng)

Trình tự đăng ký cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

24/04/2018 21:11

Theo QĐ 34/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên ngày 29/2/2014

Trình tự đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở, xem tại đây

 

bình luận