tuyhoalandpy@gmail.com
0977 943 820 (Mr.Vinh) 0905.178.720 (Mr.Hoàng)

Các mẫu đơn xin cấp phép

26/04/2018 23:15

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cá nhân) Download tại đây
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tổ chức) Download tại đây
Đơn đề nghị cấp mới quyền sở hữu nhà và QSDĐ Download tại đây
Đơn xin cấp lại, cấp đổi quyền sử dụng đất Download tại đây
Đơn xin cấp phép xây dựng (cá nhân) Download tại đây
Đơn xin cấp phép xây dựng (tổ chức) Download tại đây
Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại quyền sở hữu nhà và đất Download tại đây

 

bình luận