tuyhoalandpy@gmail.com
0977 943 820 (Mr.Vinh) 0905.178.720 (Mr.Hoàng)

Quyết định mới sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2019

05/05/2018 11:16

UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều bảng giá đất tỉnh giai đoạn 2015-2019 (có hiệu lực từ ngày 20/4/2018)

Xem tại đây

bình luận