tuyhoalandpy@gmail.com
0977 943 820 (Mr.Vinh) 0905.178.720 (Mr.Hoàng)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tuy Hòa

25/04/2018 17:20

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu kinh tế Nam Phú Yên

 

2. Bản đồ kiến trúc Khu đô thị Nam Tuy Hòa

 

3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết Khu công nghiệp Hòa Hiệp

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết Khu công nghiệp Hòa Hiệp

 

bình luận